Telekomunikace, média, IT, e-commerce, poštovní právo

it

V oblasti telekomunikací, IT a e-commerce poskytujeme našim klientům poradenství:

 • ve všech aspektech týkajících se IT infrastruktury společnosti, od získání licencí k software, jeho implementaci a údržbě, po provozování webových stránek a zajištění splnění zákonných povinností vztahujících se k ochraně osobních údajů
 • v oblasti identifikace a ochrany práv duševního vlastnictví k software či obdobným IT produktům
 • v oblasti médií, a to jak tištěných, tak elektronických, a související sporná agenda
 • nadnárodním a středně velkým softwarovým společnostem
 • při přípravě struktur e-commerce
 • při vstupu na internet a vypracování uživatelských koncepcí včetně poradenství pro ručení providera
 • při tvorbě a posuzování smluvních dokumentů (reklamační řády, VOP etc.)
 • při zastupování vůči telekomunikačnímu regulátorovi a radě pro reklamu
 • při outsourcingu telekomunikačních služeb 
 • transakční poradenství a související soutěžně-právní poradenství
 • v otázkách Ochrany osobních údajů
 • v oblasti sporné agendy – zastupování v civilním i správním soudnictví

V oblasti poštovního práva je to pak především:

 • smluvní agenda, včetně transportních podmínek pro poskytovatele poštovních služeb
 • otázky regulace
 • transpozice evropského práva do českého práva
 • zneužití dominantního postavení na trhu
 • transakce v poštovní oblasti

 

 • Obchodně-právní a transakční poradenství 
 • Vstupy na trh a odchody z trhu, přeshraniční expanze, joint-venture
 • Smluvní agenda
 • Financování start-upů, financování růstu
 • Regulatorní záležitosti, compliance
 • Právo hospodářské soutěže a nekalá soutěž
 • Právo duševního vlastnictví, známky a známkové pirátství, domain-grabbing, licenční smlouvy
 • Ochrana osobních údajů, autorskoprávní ochrana (včetně ochrany know-how a obchodního tajemství)
 • Softwarové právo, SLA, outsourcing
 • E-commerce, marketingové akce
 • Řešení sporů
 • Tiskové právo, poštovní právo