Pracovní právo

marten-bjork-6dW3xyQvcYE-unsplash-min

V oblasti pracovního práva rádi poskytujeme našim klientům právní služby směřující zejména na poradenství ohledně:

Individuálních pracovněprávních vztahů:

 • poradenství zaměstnavatelům ohledně optimálního nastavení pracovněprávního vztahu (např. odměňování za práci, pracovní doba, práce přesčas, vnitřní předpisy)
 • uzavírání a ukončování pracovních poměrů a dohod mimo pracovní poměr
 • poradenství při uzavírání a ukončování konkurenčních doložek
 • vysílání zaměstnanců
 • zaměstnávání cizinců na území České republiky
 • diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích
 • outsourcing služeb
 • přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Pracovněprávních souvislostí s restrukturalizacemi a akvizicemi společností

Odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání

Kolektivních pracovněprávních vztahů:

 • podpora zaměstnavatelů při kolektivním vyjednávání
 • analýza práv a povinností vyplývajících z uzavřených kolektivních smluv

Agenturního zaměstnávání:

 • příprava i revize smluvní dokumentace jak z pohledu agentury práce, tak i z pohledu uživatele
 • zastupování agentury práce při veškerých řízeních souvisejících s povolením ke zprostředkování zaměstnání

Zastupování před státními orgány a soudy:

 • vedení pracovněprávních soudních sporů
 • zastupování v řízeních vedených inspekcí práce